Avbestilling gjøres på telefon 67 14 80 80 eller via fixit appen.
Avbestilling må gjøres senest 24 timer før oppsatt time.